Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh Dora

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  câu 3 còn 1 pt viết dở, câu 1 cũng đang làm dở, có mỗi câu 2 full thoai
  t ngu thiệt :(
  bn thì sao?
  26 Tháng một 2019
 2. Minh Dora
  Minh Dora
  câu 3 t còn 1 pt chưa làm dc bỏ luôn
  câu 2 ko bt làm đúng k vì chưa đụng bao h
  26 Tháng một 2019
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  thế câu 1?
  26 Tháng một 2019
 4. Minh Dora
  Minh Dora
  full
  26 Tháng một 2019
 5. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  huhu, cho t xin đáp án
  26 Tháng một 2019
 6. Minh Dora
  Minh Dora
  C1:5,8
  C2:FeS2
  phải ko vậy
  26 Tháng một 2019
 7. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  câu 2 thì t ra giống vậy
  nhưng câu 1....làm kiểu gì t ra có 5.24 hà...
  26 Tháng một 2019
 8. Minh Dora
  Minh Dora
  hình nhưm= mCu+mFe(kpứ)+mAl2O3
  đúng k nhỉ
  26 Tháng một 2019
 9. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  ei, hình như Fe phản ứng mà....
  26 Tháng một 2019
 10. Minh Dora
  Minh Dora
  CuSO4 pứ với Al trước, đến Fe thì CuSO4 hết
  26 Tháng một 2019
 11. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  chết, t nhầm roài.....
  thôi kệ vậy, thi xong roài.
  chúc bn vô vòng 2 nha :D
  t phải về núi luyện thêm ms được
  26 Tháng một 2019
 12. Minh Dora
  Minh Dora
  chắc qua vòng 1 hết nấc thôi
  đọc đề hôm trước giật hết cả mình rồi
  hôm đây mãi xem đá bóng nên k làm luôn
  26 Tháng một 2019
 13. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  hôm đó t không xem...mà làm vẫn nỏ kịp....
  26 Tháng một 2019
 14. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  26 Tháng một 2019
 15. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  vậy thì chúc mừng 2 người nha, chắc t sai chỗ nào đó...
  26 Tháng một 2019
-->