Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Matsu Loiiko

 1. Trần Minh Chiêm578
  27 Tháng một 2019
 2. Matsu Loiiko
  27 Tháng một 2019
 3. Nguyễn Đức Minh 123
  30 Tháng một 2019
 4. Matsu Loiiko
  30 Tháng một 2019
 5. Nguyễn Đức Minh 123
  30 Tháng một 2019
 6. Matsu Loiiko
  30 Tháng một 2019
 7. Trần Minh Chiêm578
  Trần Minh Chiêm578
  k phải lí do đó
  2 Tháng hai 2019
 8. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Ahihi, tưởng thế nào
  2 Tháng hai 2019
 9. Trần Minh Chiêm578
  4 Tháng hai 2019
 10. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Ko, bảo Minh cơ
  4 Tháng hai 2019
 11. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  Vậy cơ, vậy là lí do gì
  24 Tháng hai 2019
 12. Trần Minh Chiêm578
  25 Tháng hai 2019