Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi thomnguyen1961

 1. Học Trò Của Sai Lầm
  23 Tháng một 2019
 2. thomnguyen1961
  thomnguyen1961
  ukm vậy bạn giới thiệu trước ik
  23 Tháng một 2019
 3. Học Trò Của Sai Lầm
  23 Tháng một 2019
 4. thomnguyen1961
  thomnguyen1961
  mình hông có chơi face bạn ới T^T
  25 Tháng một 2019
 5. Học Trò Của Sai Lầm
  Học Trò Của Sai Lầm
  29 Tháng một 2019
 6. thomnguyen1961
  29 Tháng một 2019