Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trang Vũ 2k5

 1. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  em làm đc mỗi câu 3 gửi bài muộn
  20 Tháng một 2019
 2. Riana Arika
  Riana Arika
  20 Tháng một 2019
 3. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  chj làm giỏi vậy chỉ em cách làm ik
  20 Tháng một 2019
 4. Riana Arika
  Riana Arika
  nầu nâu nấu, chị ko phải anh hùng bàn phím đâu
  20 Tháng một 2019
 5. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  vậy thôi ạ nhưng bùn chj nhỉ
  20 Tháng một 2019
-->