Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kirigaya Kazuto.

 1. huyenlinh7ctqp
  20 Tháng một 2019
 2. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Sắp đến giờ G nên nói chuyện với chị chút cho đỡ căng thẳng :)
  20 Tháng một 2019
 3. huyenlinh7ctqp
  huyenlinh7ctqp
  Thi xong mà thấy chị off thì gọi xe cấp cứu chị cái nhá :v
  20 Tháng một 2019
 4. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Đề toàn những bài em chưa học. Hahaha :v
  20 Tháng một 2019
-->