Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Venetto Schubert

 1. harder & smarter
  harder & smarter
  có ý nghĩa j vậy bn?
  20 Tháng một 2019
 2. Venetto Schubert
  Venetto Schubert
  Cai này mình chép ở trên phim thôi. Đại khái là bạn nhỏ quân vương than phiền về cái sự phũ của vương hậu nhà mình ấy mà
  21 Tháng một 2019
 3. harder & smarter
  21 Tháng một 2019
 4. Venetto Schubert
  Venetto Schubert
  Cái này là một câu thơ trên phim thôi. Còn ngụ ý trong đây chính là như vậy
  21 Tháng một 2019
 5. harder & smarter
  21 Tháng một 2019
-->