Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đoan Nhi427

 1. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  : D chào bạn Nhii : )) sao Amazon thả bạn nhanh vậy ?
  19 Tháng một 2019
 2. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  bởi vì mừng rất 'chảnh', 'chảnh' trong từ 'sang chảnh' đó bạn >< ahihi, ngại ghê
  19 Tháng một 2019
 3. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Mình suýt quên sắp kỉ niệm 1 năm tình bạn roài = )) Ngại cho sự sang chảnh này ghia á
  19 Tháng một 2019
 4. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  1/2 ^^ haha
  19 Tháng một 2019
 5. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  yepp .. It's coming
  19 Tháng một 2019
 6. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  mình 'sang' chứ bạn có sang đâu mà ngại ^^ ahihi
  19 Tháng một 2019
 7. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Cuộc đời cách mạng auto " sang : trong sang của bạn đó hả
  19 Tháng một 2019
 8. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  ahihi ^^ ngại ghiaa
  19 Tháng một 2019
 9. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  xin mail dương đi mai sn nó
  19 Tháng một 2019
 10. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  m block r còn đâu @@
  19 Tháng một 2019
 11. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  nhìn trên tus kìa ^^
  19 Tháng một 2019
 12. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  đâu á
  19 Tháng một 2019
 13. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  thôi, khỏi nhìn nữa @@
  19 Tháng một 2019
 14. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  19 Tháng một 2019
 15. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  hong biết ^^ m đang nói cái gì ^^
  19 Tháng một 2019
 16. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  tiện thể bạn Nhi nhà có đào hay mai gì hong
  19 Tháng một 2019
 17. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  hong biết nữa ^^ ahihi
  19 Tháng một 2019
 18. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  avata anh dz nào kia sống mũi cao vl
  19 Tháng một 2019
 19. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  t vẫn nhớ 1 năm trước nhà Trâm nó mất cây mai @@
  19 Tháng một 2019
 20. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  ảnh mạng ^^ haha
  19 Tháng một 2019
 21. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  ảnh mạng ^^ haha
  19 Tháng một 2019
 22. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  haha mất cây mai nó còn đứng chupj cảnh đó còn gì
  19 Tháng một 2019
 23. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  hình như cây khác ^^
  19 Tháng một 2019
 24. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  ahihi ^^ kệ mài
  19 Tháng một 2019
 25. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  mẹ b D .. -.-
  19 Tháng một 2019
 26. Đoan Nhi427
  19 Tháng một 2019