Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Narumi04
  Narumi04
  hello
  19 Tháng một 2019
 2. Khải KIllar
  Khải KIllar
  bạn tên gì
  19 Tháng một 2019
 3. Narumi04
  Narumi04
  Minh Hảo - 15 tuổi - 2004 - nữ, NỮ, xin nhấn mạnh là NỮ :)
  19 Tháng một 2019
 4. Khải KIllar
  Khải KIllar
  cùng tuổi
  19 Tháng một 2019
-->