Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thùy TThi

 1. matheverytime
  19 Tháng một 2019
 2. Thùy TThi
  Thùy TThi
  làm quen ha ^^
  19 Tháng một 2019
 3. matheverytime
  matheverytime
  oke ạ
  19 Tháng một 2019
 4. Thùy TThi
  Thùy TThi
  Thùy, 2002. Còn bạn?
  19 Tháng một 2019
 5. matheverytime
  matheverytime
  2k2 bạn hehe
  MK hào nha
  19 Tháng một 2019
 6. Thùy TThi
  Thùy TThi
  ^^ Bạn học được Lí và Hóa không ạ?
  19 Tháng một 2019
 7. matheverytime
  matheverytime
  BTH thôi a
  19 Tháng một 2019
 8. Thùy TThi
  Thùy TThi
  Vâng ạ, đang định nhờ cậu phụ đạo hai môn ấy.
  Cảm ơn ^^
  19 Tháng một 2019
-->