Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trâm Nguyễn Thị Ngọc

 1. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Cảm ơn anh nhiều ạ
  19 Tháng một 2019
 2. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
 3. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  19 Tháng một 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  thử vét cạn đi e
  20 Tháng một 2019
 5. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Là gì vậy anh?
  20 Tháng một 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  21 Tháng một 2019
-->