Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồng Nhật

 1. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  ???
  25 Tháng một 2019
 2. Hồng Nhật
  25 Tháng một 2019
 3. The Joker
  The Joker
  I am Joker :))
  12 Tháng hai 2019
 4. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  "Mọi người cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau" - Joker
  12 Tháng hai 2019
-->