Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  nhìn mặt cute thế
  17 Tháng một 2019
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  tớ biết điểm Idol tớ oy
  17 Tháng một 2019
 3. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  tớ cute từ bé oy
  biết mà
  17 Tháng một 2019
 4. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  nó nhắn rùi ak
  17 Tháng một 2019
 5. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nó còn chưa biết cơ
  17 Tháng một 2019
 6. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  tưởng bị bơ
  17 Tháng một 2019
 7. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  bơ thiệt
  nhưng nhắn nhiều quá cx phải rrep chứ
  17 Tháng một 2019
 8. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  thế hỏi thẳng là mày bn điểm ak
  17 Tháng một 2019
 9. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  17 Tháng một 2019
 10. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  nó có bt cậu là ai
  17 Tháng một 2019
 11. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  ai biết
  mói hỏi
  thế cậu có biết tớ là ai k
  xong cái nó off llun
  17 Tháng một 2019
 12. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  nó vẫn bơ
  17 Tháng một 2019
 13. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  17 Tháng một 2019
 14. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  nhìn ảnh nó hài nhỉ
  17 Tháng một 2019
 15. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  17 Tháng một 2019
 16. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  nick Quang Vũ
  17 Tháng một 2019
 17. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  17 Tháng một 2019
 18. Cô Bé Ngốc
  17 Tháng một 2019
 19. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  17 Tháng một 2019
-->