Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nayeon 2209

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Chào bạn bạn có gì không hiểu về diễn đàn không nè
  16 Tháng một 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  16 Tháng một 2019
 3. Đình Hải
  Đình Hải
  Chào thành viên mới :D
  16 Tháng một 2019
 4. Nayeon 2209
  Nayeon 2209
  chào bạn
  17 Tháng một 2019
-->