Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The Joker

 1. huyenlinh7ctqp
  14 Tháng một 2019
 2. The Joker
  The Joker
  Chị biết em hông ??? :>
  14 Tháng một 2019
 3. huyenlinh7ctqp
  huyenlinh7ctqp
  Hông :v
  14 Tháng một 2019
 4. The Joker
  The Joker
  Làm sao chị biết được vì chị mới comeback mà :>
  14 Tháng một 2019
 5. The Joker
  The Joker
  Cho em làm wen được hơm ??? :>
  14 Tháng một 2019
 6. huyenlinh7ctqp
  huyenlinh7ctqp
  Ừ em ^^
  14 Tháng một 2019
 7. The Joker
  The Joker
  Em tên Đạt :> Em sinh 2005 :> Ở Thủ đô :> Còn chị ??? :>
  14 Tháng một 2019
 8. huyenlinh7ctqp
  huyenlinh7ctqp
  Huyền - 2k3 - Nghệ An
  14 Tháng một 2019
 9. The Joker
  The Joker
  Ù :> Em có ước mơ khá viển vông là làm KSV như chị :>
  14 Tháng một 2019
 10. The Joker
  The Joker
  Có gì chị giúp em nhé :>
  14 Tháng một 2019