Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Riana Arika
  Riana Arika
  hi nạ
  13 Tháng một 2019
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ai vậy?
  13 Tháng một 2019
 3. Riana Arika
  13 Tháng một 2019
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  à à
  nik kia khóa wall rồi sao mà toi ko vô dc thế
  13 Tháng một 2019
 5. Riana Arika
  Riana Arika
  Vi phạm ý mà!
  13 Tháng một 2019
 6. Riana Arika
  Riana Arika
  Bạn ấy vi phạm + khóa wall
  13 Tháng một 2019
 7. Riana Arika
  Riana Arika
  Đến toi còn chẳng vô đc
  13 Tháng một 2019
 8. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  cho em vô coi đi
  13 Tháng một 2019
 9. Riana Arika
  Riana Arika
  Toi đâu phải cậu ấy, cậu ấy vừa off rồi
  13 Tháng một 2019
 10. Riana Arika
  Riana Arika
  cậu ấy mai ms onl cơ
  13 Tháng một 2019
-->