Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Trần Nguyễn Đinh Phong
  13 Tháng một 2019
 2. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Nhắn nhầm, cái gì vậy?
  13 Tháng một 2019
 3. Đỗ Anh Thái
  13 Tháng một 2019
 4. Trần Nguyễn Đinh Phong
  13 Tháng một 2019
 5. Mon Thái
  Mon Thái
  đây
  15 Tháng một 2019