Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cúc Họa Mi

 1. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  안녕하새요!
  13 Tháng một 2019
 2. Cúc Họa Mi
  Cúc Họa Mi
  뭘 하고 있어요?
  13 Tháng một 2019
 3. Trần Nguyễn Đinh Phong
  13 Tháng một 2019
 4. Cúc Họa Mi
  Cúc Họa Mi
  할 수 없군
  13 Tháng một 2019
 5. Trần Nguyễn Đinh Phong
  13 Tháng một 2019
 6. Cúc Họa Mi
  Cúc Họa Mi
  포기
  13 Tháng một 2019
 7. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  ngộ nghĩnh nhỉ :)
  13 Tháng một 2019
 8. Cúc Họa Mi
  13 Tháng một 2019
 9. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  지금 어디예요?
  13 Tháng một 2019
 10. Cúc Họa Mi
  Cúc Họa Mi
  도서관
  13 Tháng một 2019
 11. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Bắt đầu cảm thấy Đan nhà mình khá giống hs Hàn
  13 Tháng một 2019
 12. Cúc Họa Mi
  Cúc Họa Mi
  Quá khen
  13 Tháng một 2019