Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi thomnguyen1961

 1. Trần Nguyễn Đinh Phong
  13 Tháng một 2019
 2. thomnguyen1961
  thomnguyen1961
  cậu 2k3 hả?
  13 Tháng một 2019
 3. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  đúng rồi cậu
  13 Tháng một 2019
 4. thomnguyen1961
  thomnguyen1961
  cậu là du hs à?
  13 Tháng một 2019
 5. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Đúng lunô cậu
  13 Tháng một 2019
 6. thomnguyen1961
  13 Tháng một 2019
 7. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Luôn, viết sai ấy mà
  13 Tháng một 2019
 8. thomnguyen1961
  thomnguyen1961
  mk biết mà, đùa thui
  13 Tháng một 2019