Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Venetto Schubert
  13 Tháng một 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  làm quen ạ
  13 Tháng một 2019
 3. Venetto Schubert
  Venetto Schubert
  Mời bạn
  13 Tháng một 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Mai
  2k3
  nữ
  13 Tháng một 2019
 5. Venetto Schubert
  Venetto Schubert
  2k4, nữ
  Gọi Han
  13 Tháng một 2019
 6. Kuroko - chan
  13 Tháng một 2019
-->