Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Nguyễn Đinh Phong

 1. Hoa Thiên Sứ
  Hoa Thiên Sứ
  Đi tìm đi anh
  11 Tháng một 2019
 2. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  tìm 15 năm rồi có thấy đâu em :)
  11 Tháng một 2019
 3. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Em thấy rồi để em chỉ cho
  11 Tháng một 2019
 4. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Đâu? Bé chỉ anh xem :)
  12 Tháng một 2019
 5. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Đấy , anh cứ nhìn đằng xa xa kia kìa
  12 Tháng một 2019
 6. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Đâu? Có thấy ai đâu nè :)
  12 Tháng một 2019
 7. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Đấy cái chị ở tương lai ấy
  12 Tháng một 2019
 8. Trần Nguyễn Đinh Phong
  12 Tháng một 2019
 9. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Ahihi ~
  12 Tháng một 2019
 10. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  hơi bị mắc cười
  12 Tháng một 2019
 11. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Dạ ? hài chỗ nào ạ
  12 Tháng một 2019
 12. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  ừm, tự nhiên lại thấy buồn cười thôi :)
  12 Tháng một 2019
 13. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  cười ngốc cute
  12 Tháng một 2019
 14. Trần Nguyễn Đinh Phong
  12 Tháng một 2019
 15. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Chả thế ~
  12 Tháng một 2019