Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. Trần Nguyễn Đinh Phong
  9 Tháng một 2019
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Ahihi ~ anh thức sớm thế
  9 Tháng một 2019
 3. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  èo, chẳng cần đọc hết anh cũng biết cô đang đá đểu đấy. haha
  9 Tháng một 2019
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  úi giời em nào dám
  9 Tháng một 2019
 5. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  thế hử, hay mình già rồi nên lẫn hmmm
  9 Tháng một 2019
 6. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  ô thế á kkk
  thôi êm đi học
  yêu mèo
  9 Tháng một 2019
 7. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  ok, học ngoan, cẩn thận bé vy lại ghen sập wall anh giờ
  9 Tháng một 2019
 8. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  mong là không thấy
  9 Tháng một 2019
 9. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  haha, học đi, muộn giờ
  9 Tháng một 2019
 10. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  em về rồi ~
  9 Tháng một 2019
 11. Trần Nguyễn Đinh Phong
  9 Tháng một 2019
 12. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Anh anh anh em nhờ tí tẹo
  9 Tháng một 2019
 13. Trần Nguyễn Đinh Phong
  9 Tháng một 2019
 14. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Thôi anh ạ ~ anh ngủ muốn thế
  9 Tháng một 2019
 15. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  ừ, anh di cư sang hội cú đêm rôi
  9 Tháng một 2019
 16. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  ngủ sớm đi ~ mèo lười kkk
  9 Tháng một 2019
 17. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Bé cũng nghỉ sớm đi, con gái thức khuya là không nên đâu nha
  9 Tháng một 2019
 18. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Vâng ~ em làm chưa có xong bài
  9 Tháng một 2019
 19. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Vậy làm sớm rồi đi ngủ nha bé
  9 Tháng một 2019
 20. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Vâng ~
  9 Tháng một 2019
 21. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Anh ngủ ngon nhá ~
  9 Tháng một 2019
 22. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Ừ, ngủ ngon :)
  9 Tháng một 2019