Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Thanh Trúc

 1. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Ừ em, nhưng anh không phải người phú yên
  8 Tháng một 2019
 2. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  À...Anh học trường nào
  8 Tháng một 2019
 3. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Thpt nguyễn trường tộ em nhé
  8 Tháng một 2019
 4. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  R em biết trường đó
  Ava là ảnh của anh luôn à
  8 Tháng một 2019
 5. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  ừ em, sao nhỉ?
  8 Tháng một 2019
 6. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Đẹp trai...:D
  8 Tháng một 2019
 7. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  haha, đẹp sao = được mấy ông "sói ca" của mấy em
  8 Tháng một 2019
 8. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Mà em cũng ở tuy hòa hả
  8 Tháng một 2019
 9. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Haha...Anh đẹp thật mà.
  Mà anh mới chuyển vào gần đây à, hay lâu r
  8 Tháng một 2019
 10. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Em ở Tuy an..Em học ở Đinh Tiên Hoàng
  8 Tháng một 2019
 11. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  tầm năm rồi em ạ
  8 Tháng một 2019
 12. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  À...Ah ở đau vào vậy
  8 Tháng một 2019
 13. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  quảng ninh em ạ
  8 Tháng một 2019
 14. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  À...Xa thế anh....Ủa mà tự nhiên anh lại vào đây
  8 Tháng một 2019
 15. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Do công việc bố anh phải di chuyển nhiều nơi, năm sau chắc anh lại về quảng ninh học
  8 Tháng một 2019
 16. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Lại về à....Híc...Ở được có 1 năm...Anh đi hết Phú Yên chưa
  8 Tháng một 2019
 17. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  cả ngày ru rú trong nhà, đi đâu được em. Mà chắc không đến năm sau đâu, chắc tầm giữa năm nay thôi
  8 Tháng một 2019
 18. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Uổng thế
  8 Tháng một 2019
 19. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  hờ hờ, căn bản tại anh mù đường
  8 Tháng một 2019
 20. Huỳnh Thanh Trúc
  8 Tháng một 2019
 21. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  bé đừng cười anh chứ *lấy nón che*
  8 Tháng một 2019
 22. Huỳnh Thanh Trúc
  8 Tháng một 2019
 23. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  thôi, chẳng nói với bé nữa
  8 Tháng một 2019
 24. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Vậy thôi anh làm gì thì làm đi
  8 Tháng một 2019
 25. Trần Nguyễn Đinh Phong
  8 Tháng một 2019
 26. Huỳnh Thanh Trúc
  8 Tháng một 2019
 27. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  hựa, thanh xuân bé dùng để cười anh sao?
  8 Tháng một 2019
 28. Huỳnh Thanh Trúc
  8 Tháng một 2019
 29. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  lại không à
  8 Tháng một 2019
 30. Huỳnh Thanh Trúc
  8 Tháng một 2019
 31. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  ok, lại cười
  8 Tháng một 2019
 32. Huỳnh Thanh Trúc
  8 Tháng một 2019
 33. Trần Nguyễn Đinh Phong
  8 Tháng một 2019