Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hương Trà

 1. Minh Đỗ
  Minh Đỗ
  chào bn
  6 Tháng một 2019
 2. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  t muốn hỏi là cậu có phải 2k3 thật không vậy .-.
  6 Tháng một 2019
 3. Minh Đỗ
  Minh Đỗ
  tớ 2k3
  6 Tháng một 2019
 4. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  Uk
  chị hỏi vậy thôi :))
  6 Tháng một 2019
 5. Minh Đỗ
  Minh Đỗ
  vâng ạ
  6 Tháng một 2019