Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu Lộc

 1. Cậu bé Bảo Bình
  Cậu bé Bảo Bình
  môn j vậy
  6 Tháng một 2019
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Cá là Anh
  6 Tháng một 2019
 3. Tiểu Lộc
  Tiểu Lộc
  6 Tháng một 2019
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Vui nhỉ ?!
  6 Tháng một 2019
 5. Tiểu Lộc
  Tiểu Lộc
  Thế đấy @@
  Làm điểm trung bình của t có 8,5 @@
  Kì 2 cày bù lại :<<
  6 Tháng một 2019
 6. Misaka Yuuki
  Misaka Yuuki
  Haizz, của t kém...
  6 Tháng một 2019
 7. Tiểu Lộc
  Tiểu Lộc
  M bao nhiêu mà kém?
  T mới kém đây này @@
  6 Tháng một 2019
 8. Misaka Yuuki
  Misaka Yuuki
  TB tất cả các môn của t = 9,3
  Hóa của t TB = 8,5 :vv
  6 Tháng một 2019
 9. Tiểu Lộc
  Tiểu Lộc
  Thế mà bảo kém ư @@
  9,3 mà kém hả m?
  M tạt luôn xô nước lạnh vào mặt t luôn đi @@
  6 Tháng một 2019
 10. Misaka Yuuki
  Misaka Yuuki
  Tiếc rằng nhà t đang mất nước @@
  6 Tháng một 2019
-->