Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Thảo hahi.love
  Thảo hahi.love
  Hi bạn
  5 Tháng một 2019
 2. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Bạn 2k6 phải ko
  5 Tháng một 2019
 3. Thảo hahi.love
  Thảo hahi.love
  Đúng rồi bạn
  5 Tháng một 2019
 4. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Mình làm quen nha:D
  5 Tháng một 2019
 5. Thảo hahi.love
  Thảo hahi.love
  Oki bạn
  5 Tháng một 2019
 6. Thảo hahi.love
  Thảo hahi.love
  Bạn tên gì
  5 Tháng một 2019
 7. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Mình tên Tín
  5 Tháng một 2019
 8. Thảo hahi.love
  Thảo hahi.love
  mink tên Thảo mà bạn cx họ Phạm à
  6 Tháng một 2019
 9. Tín Phạm
  6 Tháng một 2019
 10. Thảo hahi.love
  Thảo hahi.love
  ukm bạn
  6 Tháng một 2019
 11. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Bạn họ gì? :D
  6 Tháng một 2019
 12. Thảo hahi.love
  Thảo hahi.love
  giống bạn thôi
  6 Tháng một 2019
 13. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Bạn ở đâu? :)
  6 Tháng một 2019
 14. Thảo hahi.love
  Thảo hahi.love
  Hà Nam bạn ạ. Còn bạn?
  6 Tháng một 2019
-->