Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  Đọc j
  5 Tháng một 2019
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  ăn bánh k bạn ơi
  bánh mới đc chị tặng đấy
  5 Tháng một 2019
 3. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  5 Tháng một 2019
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
 5. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  Ăn sao đc
  5 Tháng một 2019
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  lên nhà tui đi
  hoặc k t2 tui mang cho
  5 Tháng một 2019
 7. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  Viết hay thế, có lịch cho tui 1cuoon
  5 Tháng một 2019
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  xúc động k
  cảm động chưa
  5 Tháng một 2019
-->