Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. Venetto Schubert
  5 Tháng một 2019
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Cộng tác viên thiết kế ~
  5 Tháng một 2019
 3. Venetto Schubert
  Venetto Schubert
  Chưa đâu, chỉ mới hỏi thế thôi. Cũng có khi mình chưa đủ trình
  5 Tháng một 2019
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Tui bị hụt nè
  5 Tháng một 2019
-->