Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sakura - chan

 1. Trần Minh Chiêm578
  5 Tháng một 2019
 2. Sakura - chan
  Sakura - chan
  Ông Vân đang nghịch nick tui nè
  5 Tháng một 2019
 3. Sakura - chan
  Sakura - chan
  tui cho ổng mượn
  5 Tháng một 2019
 4. Trần Minh Chiêm578
  7 Tháng một 2019
 5. Sakura - chan
  Sakura - chan
  khổ chứ sao
  7 Tháng một 2019
 6. Trần Minh Chiêm578
  Trần Minh Chiêm578
  kệ ổng k quan tâm
  26 Tháng một 2019