Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  ???
  I don't understand
  2 Tháng một 2019
 2. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  ai là ai ?
  2 Tháng một 2019
 3. Khải KIllar
  2 Tháng một 2019
 4. phamkimcu0ng
 5. Khải KIllar
  Khải KIllar
  haizzzzzzz
  2 Tháng một 2019
 6. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  haizz...
  2 Tháng một 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sao thế? :)
  2 Tháng một 2019
 8. Khải KIllar
  Khải KIllar
  nhớ lại còn sợ
  2 Tháng một 2019
 9. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  trường hợp gần giống trên :D
  2 Tháng một 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  bớt sợ đê để bữa nào đó gọi lần 3 :D
  2 Tháng một 2019
 11. Khải KIllar
  Khải KIllar
  chắc bỏ sim lun
  2 Tháng một 2019
 12. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  Cj ấy có ở đây à
  2 Tháng một 2019
 13. Khải KIllar
  2 Tháng một 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chỉ ik :)
  2 Tháng một 2019
 15. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  hình như mk đoán đc rồi:)
  2 Tháng một 2019
 16. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  nhưng ko chắc thôi
  2 Tháng một 2019
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  nói thử đi :)
  2 Tháng một 2019
 18. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  nhưng trc khi nói mk phải hỏi a ấy 1 chuyện đã :)
  2 Tháng một 2019
 19. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  nhỡ a ấy ko muốn ns thì sao
  2 Tháng một 2019
 20. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ờ he, thôi mk ăn cơm đã :p
  2 Tháng một 2019
 21. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  Ừ BYE NHA
  2 Tháng một 2019
 22. Khải KIllar
  2 Tháng một 2019
 23. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  a ơi
  2 Tháng một 2019
 24. Khải KIllar
  2 Tháng một 2019
-->