Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Tường Vi

 1. Thu Hà Dương
  Thu Hà Dương
  đổi avatar rồi à sao được có một nửa vậy
  2 Tháng một 2019
 2. Lê Tường Vi
  2 Tháng một 2019
 3. Thu Hà Dương
  Thu Hà Dương
  là sao
  2 Tháng một 2019
 4. Vy Tzuyu
  Vy Tzuyu
  Bạn trả lời = nút bình luận nha
  3 Tháng một 2019
-->