Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Sherlock4869
  Sherlock4869
  e nào zậy
  4 Tháng một 2019
 2. Khải KIllar
  4 Tháng một 2019
 3. Sherlock4869
  Sherlock4869
  trên đó
  4 Tháng một 2019
 4. Khải KIllar
  Khải KIllar
  0 nói kk
  4 Tháng một 2019
 5. Sherlock4869
  Sherlock4869
  "e yêu" trên kia mà còn cãi
  4 Tháng một 2019
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  0 nói là ai đâu kk
  4 Tháng một 2019
 7. Sherlock4869
  4 Tháng một 2019
 8. Khải KIllar
  4 Tháng một 2019
 9. Sherlock4869
  Sherlock4869
  sao zậy?
  4 Tháng một 2019
-->