Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. Trang Clever
  Trang Clever
  cảm ơn bn nhiều ( đang bùn nè hic...hic)
  1 Tháng một 2019
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sao thế? Ít người chúc à? :)
  1 Tháng một 2019
 3. Trang Clever
  Trang Clever
  ko chỉ là ng chúc chỉ toàn là con trai
  1 Tháng một 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ukm, vậy sướng rồi, bọn con gái lớp mk khó ưa lắm nên chả hi vọng gì :D
  1 Tháng một 2019
 5. Trang Clever
  Trang Clever
  nhưng ms chia tay vs ny
  1 Tháng một 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  :v có ny luôn à
  1 Tháng một 2019
 7. Trang Clever
  Trang Clever
  đùa thui
  1 Tháng một 2019
 8. Trang Clever
  Trang Clever
  tui ghét kiểu này nha :v
  1 Tháng một 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  hehe, lây từ anh Thuận á :D
  1 Tháng một 2019
 10. Trang Clever
  Trang Clever
  năm mới trêu bn tí cho dui
  1 Tháng một 2019
 11. phamkimcu0ng
  1 Tháng một 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  kì ghê nha :3
  1 Tháng một 2019
 13. Trang Clever
  Trang Clever
  ghét
  1 Tháng một 2019
 14. Trang Clever
  Trang Clever
  cái này lun
  1 Tháng một 2019
 15. Trang Clever
  1 Tháng một 2019
 16. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ơ, kì nhờ :p
  1 Tháng một 2019
 17. Trang Clever
  1 Tháng một 2019
 18. phamkimcu0ng
  1 Tháng một 2019
 19. Trang Clever
  Trang Clever
  khì khì t
  1 Tháng một 2019
 20. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  cấm hết luôn rồi còn giề :p
  1 Tháng một 2019
 21. Trang Clever
  Trang Clever
  hì hì hì hì hì ):
  1 Tháng một 2019
 22. Trang Clever
  1 Tháng một 2019
 23. Trang Clever
  1 Tháng một 2019
 24. Trang Clever
  1 Tháng một 2019
 25. phamkimcu0ng
  1 Tháng một 2019
 26. Trang Clever
  1 Tháng một 2019
 27. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  nữa rồi :)
  1 Tháng một 2019
 28. Trang Clever
  1 Tháng một 2019
 29. phamkimcu0ng
  1 Tháng một 2019
 30. Trang Clever
  1 Tháng một 2019
 31. Trang Clever
  1 Tháng một 2019