Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  Ok luôn
  1 Tháng một 2019
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nhớ nha
  chờ ăn khao
  1 Tháng một 2019
 3. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  bà khao trước chứ, thi HSG mà
  2 Tháng một 2019
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  còn lâu mới có giải
  2 Tháng một 2019
-->