Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  Cóa tui
  30 Tháng mười hai 2018
 2. Khải KIllar
  30 Tháng mười hai 2018
 3. Lê Uyên Nhii
  30 Tháng mười hai 2018
 4. Khải KIllar
  Khải KIllar
  m bị tương tư chưa
  30 Tháng mười hai 2018
 5. Lê Uyên Nhii
  30 Tháng mười hai 2018
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  vô chữ ký tao xem đi
  30 Tháng mười hai 2018
 7. Lê Uyên Nhii
  30 Tháng mười hai 2018
 8. hoa du
  hoa du
  ???
  thế túm lại là m bị ls s vầy?
  30 Tháng mười hai 2018
 9. Khải KIllar
  30 Tháng mười hai 2018
-->