Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Gặp em nào à?
  30 Tháng mười hai 2018
 2. Khải KIllar
  Khải KIllar
  à =========
  30 Tháng mười hai 2018
 3. Khải KIllar
  30 Tháng mười hai 2018
 4. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Là sao???
  30 Tháng mười hai 2018
 5. Mart Hugon
  30 Tháng mười hai 2018
 6. Vũ Lan Anh
  30 Tháng mười hai 2018
 7. Khải KIllar
  Khải KIllar
  mệt r
  30 Tháng mười hai 2018
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  tiếng sét ái tình
  30 Tháng mười hai 2018
 9. Khải KIllar
  Khải KIllar
  =.= ????
  30 Tháng mười hai 2018
 10. Vũ Lan Anh
  30 Tháng mười hai 2018
 11. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  bạn à !
  có phải là lại thích cô e nào ròi k
  30 Tháng mười hai 2018
 12. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  chắc vậy đó bạn
  30 Tháng mười hai 2018
 13. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  vậy vui oy
  mình lại chuẩn bị đc ăn cỗ oy
  30 Tháng mười hai 2018
 14. Khải KIllar
  Khải KIllar
  =.=.=.=.==.=.=.
  30 Tháng mười hai 2018
 15. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  ê
  nhân vật chính
  có j để nói k
  30 Tháng mười hai 2018
 16. Khải KIllar
  Khải KIllar
  nói z cvos z
  30 Tháng mười hai 2018
 17. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  30 Tháng mười hai 2018
 18. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  dưới 20t kết hôn là vi phạm luật pháp
  30 Tháng mười hai 2018
 19. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  dưới 20t kết hôn là vi phạm luật pháp
  30 Tháng mười hai 2018
 20. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  30 Tháng mười hai 2018
 21. hoa du
  hoa du
  dọc chả hiểu cái gì luôn...
  30 Tháng mười hai 2018
 22. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  mình cx k hiểu chuyện j đang xảy ra
  rối não
  30 Tháng mười hai 2018
 23. Khải KIllar
  Khải KIllar
  zzzzzzzzzzzzzzz
  30 Tháng mười hai 2018
 24. hoa du
  hoa du
  ??????????????????????????????
  30 Tháng mười hai 2018
 25. Khải KIllar
  Khải KIllar
  fb đi du
  30 Tháng mười hai 2018
 26. Khải KIllar
  Khải KIllar
  hao du
  30 Tháng mười hai 2018
 27. hoa du
  hoa du
  ới
  30 Tháng mười hai 2018
 28. Khải KIllar
  30 Tháng mười hai 2018
 29. hoa du
  hoa du
  ừ ừ ừ
  30 Tháng mười hai 2018
 30. Khải KIllar
  30 Tháng mười hai 2018
 31. Lê Uyên Nhii
  30 Tháng mười hai 2018
-->