Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Khải KIllar
  Khải KIllar
  mở wall
  30 Tháng mười hai 2018
 2. hoa du
  hoa du
  no boy
  30 Tháng mười hai 2018
 3. Khải KIllar
  Khải KIllar
  đi mờ qua fb đi
  30 Tháng mười hai 2018
 4. hoa du
  hoa du
  đợi tí nữa t dậy đã lạnh quá...
  30 Tháng mười hai 2018
 5. Khải KIllar
  30 Tháng mười hai 2018
 6. hoa du
  hoa du
  lạnh lắm....
  30 Tháng mười hai 2018
 7. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ôm... khoiur lạnh
  30 Tháng mười hai 2018
 8. hoa du
  hoa du
  chăn ôm t m ôm đc cái qué gì
  30 Tháng mười hai 2018
 9. Khải KIllar
  Khải KIllar
  t ôm chăn ahaha
  30 Tháng mười hai 2018
 10. hoa du
  hoa du
  chăn ôm t kkk
  30 Tháng mười hai 2018
 11. Khải KIllar
  Khải KIllar
  nhưng t ôm chăn
  30 Tháng mười hai 2018
 12. hoa du
  hoa du
  kệ m
  30 Tháng mười hai 2018
 13. Khải KIllar
  Khải KIllar
  thôi tối qua t 0 ngủ 0 cãi nữa
  30 Tháng mười hai 2018
 14. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  chăn ôm @hoa du
  khải ôm chăn
  =>khải ôm hoa du
  30 Tháng mười hai 2018
 15. Khải KIllar
  Khải KIllar
  hơ hơ
  30 Tháng mười hai 2018
 16. hoa du
  hoa du
  rảnh quá ê Mon
  30 Tháng mười hai 2018
 17. hoa du
  hoa du
  ns ko giận xong h đc nc lấn tới hả???
  30 Tháng mười hai 2018
 18. Khải KIllar
  30 Tháng mười hai 2018
 19. hoa du
  hoa du
  chấm cái gì???
  30 Tháng mười hai 2018
 20. Khải KIllar
  Khải KIllar
  0 có z
  30 Tháng mười hai 2018
 21. hoa du
  hoa du
  =_=!!!
  30 Tháng mười hai 2018
 22. Khải KIllar
  30 Tháng mười hai 2018
 23. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  cười cái qué gì???
  30 Tháng mười hai 2018
 24. Khải KIllar
  Khải KIllar
  qué là z
  30 Tháng mười hai 2018
 25. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  quần què
  30 Tháng mười hai 2018
 26. Khải KIllar
  Khải KIllar
  nói tụt
  30 Tháng mười hai 2018
-->