Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Happy Ending

 1. harder & smarter
  28 Tháng mười hai 2018
 2. harder & smarter
  28 Tháng mười hai 2018
 3. Happy Ending
  28 Tháng mười hai 2018
 4. harder & smarter
  harder & smarter
  bn ở nghệ an à
  28 Tháng mười hai 2018
 5. Happy Ending
  Happy Ending
  nếu mình ở nghệ an thì lại là mình tự khen mình mất rồi:)
  28 Tháng mười hai 2018
 6. harder & smarter
  harder & smarter
  sao tự nhiên lại khen
  28 Tháng mười hai 2018
 7. Happy Ending
  Happy Ending
  đây là mình đang khen đất Nghệ An lắm nhân tài, mình ko phải ở NA
  28 Tháng mười hai 2018
 8. harder & smarter
  28 Tháng mười hai 2018
 9. Happy Ending
  28 Tháng mười hai 2018
 10. Hà Chi0503
  Hà Chi0503
  Em ở Nghệ An này :> đáng tiếc em không phải nhân tài :v
  29 Tháng mười hai 2018
 11. Happy Ending
  Happy Ending
  Ở đấy nhiều nhân tài thật nhỉ
  31 Tháng mười hai 2018
 12. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  nhân tài hơn .... lá mùa hè !
  14 Tháng một 2019
 13. Happy Ending
  Happy Ending
  tiết nhiên rồi
  14 Tháng một 2019
 14. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  năm nay lá mùa hè rơi ít quá... đang hóng chút
  14 Tháng một 2019
 15. Happy Ending
  Happy Ending
  mùa hè đến tự bao giờ vậy, Lượng ta thực không biết:)
  14 Tháng một 2019
 16. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  chỉ nói là sắp thhôi..... chờ đợi là cả nhà đều vui !
  14 Tháng một 2019
 17. Happy Ending
  Happy Ending
  Gia Cát Quân là em ta, thực đúng chất một ẩn sĩ
  14 Tháng một 2019
 18. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  tại sao lại là ẩn sĩ
  14 Tháng một 2019
 19. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  phải là người "núp lùm" hay nhất mọi thời đại chứ
  14 Tháng một 2019
 20. Happy Ending
  14 Tháng một 2019
 21. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  what are you feeling ?
  14 Tháng một 2019
 22. Happy Ending
  Happy Ending
  nothing
  14 Tháng một 2019