Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Mart Hugon
  Mart Hugon
  ha ha nụ cười con nở đang lên
  26 Tháng mười hai 2018
 2. Butterfly Angelic
  Butterfly Angelic
  thương tiếc cho tương lai của 2 thanh niên
  26 Tháng mười hai 2018
 3. Trang Vũ 2k5
  26 Tháng mười hai 2018
 4. Khải KIllar
  27 Tháng mười hai 2018
 5. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  viết sai chính tả kìa a :D
  27 Tháng mười hai 2018
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  kệ a
  27 Tháng mười hai 2018
 7. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  lại xuất hiện 1 thánh soi :D
  27 Tháng mười hai 2018
 8. Khải KIllar
  27 Tháng mười hai 2018
 9. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  27 Tháng mười hai 2018
 10. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  hihi
  ukm :D :p
  27 Tháng mười hai 2018
 11. Trang Vũ 2k5
  27 Tháng mười hai 2018
 12. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  MK ĐÂY
  27 Tháng mười hai 2018
 13. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  cậu có muốn biết ai là thánh soi thứ 2 ko :D
  27 Tháng mười hai 2018
 14. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  Có chứ :D
  27 Tháng mười hai 2018
 15. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  CẬU À
  27 Tháng mười hai 2018
 16. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  ko phải tớ mà là người khác
  27 Tháng mười hai 2018
 17. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  NS ĐI NÓI ĐI :)
  27 Tháng mười hai 2018
 18. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  27 Tháng mười hai 2018
 19. phamkimcu0ng
  27 Tháng mười hai 2018
 20. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  27 Tháng mười hai 2018
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Kcj âu :3
  27 Tháng mười hai 2018
-->