Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khalynh Nguyễn

 1. Khalynh Nguyễn
 2. NhatVyqb2004
  NhatVyqb2004
  thầy chưa vô điểm của bn và vũ đến
  25 Tháng mười hai 2018
 3. NhatVyqb2004
  NhatVyqb2004
  ms vô CN có chi coi mô
  25 Tháng mười hai 2018
 4. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  cho coi rồi mà ns nx
  25 Tháng mười hai 2018
 5. NhatVyqb2004
  NhatVyqb2004
  mà răng thầy chưa vô điểm của bn và vũ đến
  25 Tháng mười hai 2018
 6. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  ko bt nx
  e cô thúy quên
  ko thôi bị lõi
  25 Tháng mười hai 2018
 7. NhatVyqb2004
  NhatVyqb2004
  uk, răng điểm thằng trường cao rk
  25 Tháng mười hai 2018
 8. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  ai bt chịu
  25 Tháng mười hai 2018
 9. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  hình như sai rồi
  bảng điểm tự nhiên có linh nx
  25 Tháng mười hai 2018
 10. NhatVyqb2004
  NhatVyqb2004
  sai chi he
  25 Tháng mười hai 2018
 11. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  điểm nớ sai rồi đó
  25 Tháng mười hai 2018
 12. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  khi chừ mần t tưởng bở
  bọn nớ ms ns xong
  25 Tháng mười hai 2018
 13. NhatVyqb2004
  NhatVyqb2004
  ns chi
  25 Tháng mười hai 2018
 14. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  điểm nớ sai rồi
  m ko chộ có thùy linh à
  25 Tháng mười hai 2018
 15. NhatVyqb2004
  NhatVyqb2004
  rk răng bị rk hè
  25 Tháng mười hai 2018
 16. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  ko bt
  ns chung ko quan tâm
  25 Tháng mười hai 2018
-->