Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Công Nhựt

 1. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  bạn chưa thi à
  24 Tháng mười hai 2018
 2. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  Đang thi bạn ơi
  24 Tháng mười hai 2018
 3. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  còn bạn thì sao
  24 Tháng mười hai 2018
 4. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  mk thì sắp thui
  24 Tháng mười hai 2018
 5. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  vậy ráng ôn thi đi
  24 Tháng mười hai 2018
 6. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  chúc bạn thi tốt nhé
  24 Tháng mười hai 2018
 7. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  bạn thi mấy môn vậy
  24 Tháng mười hai 2018
 8. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  thanks you
  24 Tháng mười hai 2018
 9. Phạm Công Nhựt
  24 Tháng mười hai 2018
 10. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  vậy bạn thi tốt nhé mk chỉ thi có 4 môn thôi
  24 Tháng mười hai 2018
 11. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  môn nào vậy
  24 Tháng mười hai 2018
 12. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  toán anh văn sử
  24 Tháng mười hai 2018
 13. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  Bạn lớp mấy thế
  24 Tháng mười hai 2018
-->