Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Lê Quang Đông
  Lê Quang Đông
  ha ha ha ha
  24 Tháng mười hai 2018
 2. Khải KIllar
  Khải KIllar
  cười z à hoàng thg mù nhìn :)
  24 Tháng mười hai 2018
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  muốn hơn 4 bậc à? :p
  24 Tháng mười hai 2018
 4. Khải KIllar
  Khải KIllar
  thg thui
  24 Tháng mười hai 2018
 5. phamkimcu0ng
  24 Tháng mười hai 2018
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  bình thường
  24 Tháng mười hai 2018
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  à, ....
  24 Tháng mười hai 2018
 8. Khải KIllar
  Khải KIllar
  giáng tới đâu cũng bình thường
  24 Tháng mười hai 2018
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  haha, đang cần chức thái giám đó :p
  24 Tháng mười hai 2018
 10. Khải KIllar
  Khải KIllar
  thì sao, bay xuống đây mà thám
  24 Tháng mười hai 2018
-->