Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Hân 2006

 1. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  mày muốn j hả
  23 Tháng mười hai 2018
 2. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  nói chuyện vs tao
  23 Tháng mười hai 2018
 3. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  thì tao đang nói nè
  23 Tháng mười hai 2018
 4. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  dân j đâu
  23 Tháng mười hai 2018
 5. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  trên đây chán chết
  23 Tháng mười hai 2018
 6. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  ko ai nt vs t
  23 Tháng mười hai 2018
 7. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  mày tìm bạn đó mà nói
  23 Tháng mười hai 2018
 8. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  mà giờ dân tập trung lo thi rồi
  23 Tháng mười hai 2018
 9. Ngọc Hân 2006
  23 Tháng mười hai 2018
 10. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  mà hồi nãy có con nhỏ kia kêu tao bằng anh đó mày
  23 Tháng mười hai 2018
 11. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  vê lờ
  23 Tháng mười hai 2018
 12. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  mày nói giới tính của mày ra
  là nó kêu mày là chị
  23 Tháng mười hai 2018
 13. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  thầy trung kêu mai thi xong qua học đó nhe bây
  23 Tháng mười hai 2018
 14. Bùi Ngọc Bảo Trân
  23 Tháng mười hai 2018
 15. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  thi xong qua liền
  23 Tháng mười hai 2018
 16. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  là mấy giờ tao quên rồi
  23 Tháng mười hai 2018
 17. Ngọc Hân 2006
  23 Tháng mười hai 2018
 18. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  ê hồi nãy thầy gửi cho teo 1 bài toán hốc búa
  23 Tháng mười hai 2018
 19. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  gửi lại tao đi
  23 Tháng mười hai 2018
 20. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  1/8 . 16^n = 2^n
  23 Tháng mười hai 2018
 21. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  m mần đi con
  23 Tháng mười hai 2018
 22. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  tao đâu phải con mày
  tao là con ba,mẹ tao
  23 Tháng mười hai 2018
 23. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  mà teo thách mày làm đó
  23 Tháng mười hai 2018
 24. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  1/8 . 16^n = 2^n
  23 Tháng mười hai 2018
 25. Bùi Ngọc Bảo Trân
  23 Tháng mười hai 2018
 26. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  đc chưa
  23 Tháng mười hai 2018
 27. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  tao đang tính
  23 Tháng mười hai 2018
 28. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  chúc m ngủ ngon
  23 Tháng mười hai 2018
 29. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  sau mày ngủ
  23 Tháng mười hai 2018
 30. Ngọc Hân 2006
  Ngọc Hân 2006
  tại tối
  23 Tháng mười hai 2018
 31. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  chút rui ngủ
  23 Tháng mười hai 2018
-->