Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sơn Nguyên 05

 1. Sơn Nguyên 05
  23 Tháng mười hai 2018
 2. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Ô, 3 chữa cuối và 1 dấu "!" đâu rồi?
  14 Tháng hai 2019
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  14 Tháng hai 2019
 4. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  3 cái chữ cuối ấy
  14 Tháng hai 2019
 5. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Ừ! Vui nhỉ!
  Admin không thích điều này đâu!
  14 Tháng hai 2019
 6. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Ờ.. Mình thấy lạ nên hỏi thôi! bạn xóa kiểu gù hay nhờ admin xóa?
  14 Tháng hai 2019
-->