Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Mart Hugon
  Mart Hugon
  BN vậy a?
  22 Tháng mười hai 2018
 2. Khải KIllar
  Khải KIllar
  4,5; 5;6,5;7; 8
  22 Tháng mười hai 2018
 3. Mart Hugon
  22 Tháng mười hai 2018
 4. Khải KIllar
  Khải KIllar
  tất cả do hình học
  22 Tháng mười hai 2018
 5. Mart Hugon
  Mart Hugon
  E giỏi nhất cái này
  22 Tháng mười hai 2018
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  a giỏi thì cũng có mà hay quên nhẹ mấy cái chữ
  22 Tháng mười hai 2018
 7. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Haha e hk này cũng bị vậy nhưng thiếu k quan trọng lắm
  22 Tháng mười hai 2018
 8. Khải KIllar
  Khải KIllar
  a thì bà cô gắt sai 1 chỗ gạch cả bài
  22 Tháng mười hai 2018
-->