Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tư Âm Diệp Ẩn

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  5.25 địa, là do bản thân.....
  tất cả đều do bản thân mà ra
  làm gì, học gì mà ngu thế không biết :(
  22 Tháng mười hai 2018
 2. Đắng!
  Đắng!
  sao vậy bạn
  22 Tháng mười hai 2018
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  điểm thấp quá
  là điểm học kì....
  22 Tháng mười hai 2018
 4. Đắng!
  Đắng!
  trung binh mon địa hả
  22 Tháng mười hai 2018
 5. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  ko, địa cuối kì....
  22 Tháng mười hai 2018
-->