Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  làm j mà hoang man thế
  24 Tháng mười hai 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  à tại cái tên á mà
  24 Tháng mười hai 2018
 3. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  cái tên Nhựt giống nhau phải không
  24 Tháng mười hai 2018
 4. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  chị có face không
  24 Tháng mười hai 2018
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan

  em coi chữ kí chị ý
  24 Tháng mười hai 2018
 6. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  chữ kí nào chị
  24 Tháng mười hai 2018
 7. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  Chị cho em link đi chị
  25 Tháng mười hai 2018
 8. Kuroko - chan
 9. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  bây giờ chị đang làm gì đó
  25 Tháng mười hai 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chị vừa mới phơi quần áo xong
  25 Tháng mười hai 2018
 11. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  giỏi thế
  26 Tháng mười hai 2018
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  có j âu
  26 Tháng mười hai 2018
-->