Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Ngọc Bảo Trân

 1. Phạm Thanh Bình 241206
  21 Tháng mười hai 2018
 2. Bùi Ngọc Bảo Trân
  21 Tháng mười hai 2018
 3. Phạm Thanh Bình 241206
  Phạm Thanh Bình 241206
  tên mình kế bên avatar đấy. :p
  21 Tháng mười hai 2018
 4. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  bạn tên bình à
  22 Tháng mười hai 2018
 5. Phạm Thanh Bình 241206
  Phạm Thanh Bình 241206
  Ừ! Cậu tên là Trân phải ko!! Cậu 2k mấy??
  22 Tháng mười hai 2018
 6. Phạm Thanh Bình 241206
  22 Tháng mười hai 2018
 7. Phạm Thanh Bình 241206
  22 Tháng mười hai 2018
 8. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  bạn đang làm j
  22 Tháng mười hai 2018
-->