Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dothithanhha

 1. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  chào bn
  21 Tháng mười hai 2018
 2. dothithanhha
  dothithanhha
  BIết tui là ai hem
  21 Tháng mười hai 2018
 3. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  Đỗ Anh Thái
  21 Tháng mười hai 2018
 4. dothithanhha
  dothithanhha
  chuẩn
  21 Tháng mười hai 2018
 5. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  tui mà lại, sao lại đi mượn nick
  21 Tháng mười hai 2018
 6. dothithanhha
  dothithanhha
  à
  nik kia đen òi
  21 Tháng mười hai 2018
 7. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  ăn ở kiểu j thế
  21 Tháng mười hai 2018
 8. dothithanhha
  dothithanhha
  21 Tháng mười hai 2018
 9. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  là sao
  21 Tháng mười hai 2018
-->