Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dothithanhha

 1. Uyển Green
  Uyển Green
  Haluuu
  21 Tháng mười hai 2018
 2. dothithanhha
  dothithanhha
  lefted
  21 Tháng mười hai 2018
 3. Uyển Green
  Uyển Green
  Ngu English :<
  21 Tháng mười hai 2018
 4. dothithanhha
  dothithanhha
  đồ lép
  :>>
  21 Tháng mười hai 2018
 5. Uyển Green
  Uyển Green
  Sao biết vậy? :<
  21 Tháng mười hai 2018
 6. dothithanhha
  dothithanhha
  đùa
  thật hả
  21 Tháng mười hai 2018
 7. Uyển Green
  Uyển Green
  Thật đó huhu :<
  21 Tháng mười hai 2018
 8. dothithanhha
  dothithanhha
  whach
  21 Tháng mười hai 2018
 9. Uyển Green
  Uyển Green
  Hả?
  22 Tháng mười hai 2018
-->