Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Ngọc Bảo Trân

 1. God of dragon
  21 Tháng mười hai 2018
 2. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  bạn tên gì
  21 Tháng mười hai 2018
 3. God of dragon
  God of dragon
  Mk tên Nam
  21 Tháng mười hai 2018
 4. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  mik tên trân
  21 Tháng mười hai 2018
 5. God of dragon
  God of dragon
  Bạn lớp mấy?
  21 Tháng mười hai 2018
 6. Bùi Ngọc Bảo Trân
  21 Tháng mười hai 2018
 7. God of dragon
  God of dragon
  Bạn kém mk 1 lớp.
  21 Tháng mười hai 2018
 8. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  học lớp 6 à
  21 Tháng mười hai 2018
 9. God of dragon
  God of dragon
  Ko, mk lớp 8 mà.
  21 Tháng mười hai 2018
 10. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  mới biết đó
  21 Tháng mười hai 2018
-->